$199,500

On Market: 0 Days

0.5259 Acres

 3209 Alamo • Edinburg

Send to Friend

$65,000

On Market: 2 Days

0.5 Acres

 415 FM 649 • Roma

Send to Friend

$975,000

On Market: 3 Days

1.0021 Acres

 4413 Business 83 • McAllen

Send to Friend

$444,999

On Market: 3 Days

0.59 Acres

 1425 State Highway 107 • McAllen

Send to Friend

$500,000

On Market: 3 Days

0.2652 Acres

 713 Santa Rosa • Edcouch

Send to Friend

$1,600,000

On Market: 4 Days

0.95 Acres

 1415 Owassa • Edinburg

Send to Friend

$300,000

On Market: 4 Days

0.1687 Acres

 707 Conway • Mission

Send to Friend

$150,000

On Market: 5 Days

0.9485 Acres

 1205 7th • Raymondville

Send to Friend

$350,000

On Market: 5 Days

0.2168 Acres

 3001 23rd • McAllen

Send to Friend

$1,750,000

On Market: 5 Days

0.6491 Acres

 1410 Mile 2 • Mission

Send to Friend

$220,000

On Market: 5 Days

0.2631 Acres

 1300 Bryan • Mission

Send to Friend

$579,000

On Market: 8 Days

0.36 Acres

 1108 Kika De La Garza • Mission

Send to Friend

$1,290,000

On Market: 8 Days

1.11 Acres

 920 Bridge • Hidalgo

Send to Friend

$700,000

On Market: 9 Days

0.1928 Acres

 6701 Jackson • Pharr

Send to Friend

$160,000

On Market: 9 Days

0.072 Acres

 104 US Highway Business 83 • Donna

Send to Friend

$185,000

On Market: 9 Days

0.5518 Acres

 16512 Orange • Edinburg

Send to Friend

$775,000

On Market: 9 Days

0.2631 Acres

 1300 Bryan • Mission

Send to Friend

$799,999

On Market: 10 Days

0.5922 Acres

 2115 Mile 5 • Alton

Send to Friend

$890,000

On Market: 10 Days

0.53 Acres

 315 Nolana • McAllen

Send to Friend

$349,000

On Market: 10 Days

0.19 Acres

 315 Nolana • McAllen

Send to Friend

$289,000

On Market: 10 Days

0.1398 Acres

 317 Nolana • McAllen

Send to Friend

$369,000

On Market: 10 Days

0.1957 Acres

 319 Nolana • McAllen

Send to Friend

$1,000,000

On Market: 10 Days

2.6429 Acres

 202 Flores • Rio Grande City

Send to Friend

$310,000

On Market: 10 Days

0.5165 Acres

 8310 Expressway 83 • Mission

Send to Friend