$64,500

On Market: 12 Days

0.2091 Acres

 1804 Lasso • San Benito

Send to Friend

$49,500

On Market: 12 Days

0.1672 Acres

 1809 Lasso • San Benito

Send to Friend

$430,000

On Market: 13 Days

43.43 Acres

 0 Pipeline • Sullivan City

Send to Friend

$295,000

On Market: 23 Days

0.4884 Acres

 621 Alton • Alton

Send to Friend

$950,000

On Market: 23 Days

107.423 Acres

 0 El Conejo • La Gloria

Send to Friend

$95,000

On Market: 24 Days

0.47 Acres

 0 Dacota • Mercedes

Send to Friend

$52,500

On Market: 25 Days

0.2519 Acres

 13 Mile 9 N • Mercedes

Send to Friend

$37,500

On Market: 25 Days

0.1389 Acres

 66 Primrose • Weslaco

Send to Friend

$95,000

On Market: 26 Days

0.47 Acres

 0 Dacota • Mercedes

Send to Friend

$257,000

On Market: 26 Days

1 Acres

 415 Ferguson • Pharr

Send to Friend

$320,000

On Market: 31 Days

0.1308 Acres

 2221 Pecan • McAllen

Send to Friend

$445,000

On Market: 31 Days

10.81 Acres

 0 Expressway 83 • Sullivan City

Send to Friend

$1,500,000

On Market: 31 Days

5.43 Acres

 2100 Mccoll • McAllen

Send to Friend

$37,900

On Market: 31 Days

0.1671 Acres

 401 Hope • La Feria

Send to Friend

$36,900

On Market: 31 Days

0.2046 Acres

 218 Hope • La Feria

Send to Friend

$36,900

On Market: 31 Days

0.2046 Acres

 302 Hope • La Feria

Send to Friend

$36,900

On Market: 31 Days

0.2046 Acres

 306 Hope • La Feria

Send to Friend

$38,500

On Market: 32 Days

0.1436 Acres

 0 Marcelo • La Feria

Send to Friend

$55,000

On Market: 32 Days

0.1928 Acres

 303 Colonial • Donna

Send to Friend

$209,000

On Market: 32 Days

1.9697 Acres

 0000 Palm Court • Harlingen

Send to Friend

$48,000

On Market: 33 Days

0.1435 Acres

 914 Citrus • Alamo

Send to Friend

$75,671

On Market: 33 Days

0.1938 Acres

 3008 Timberwood • Mission

Send to Friend

$59,900

On Market: 33 Days

0.1584 Acres

 0 Sandpiper • Harlingen

Send to Friend

$160,000

On Market: 33 Days

0.752 Acres

 1101 Escondida • San Juan

Send to Friend